Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser ring 22 85 66 66. Universitetet i Nordland tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Siden jeg er student ved Universitetet i Nordland, har jeg benyttet meg av de databasene jeg har til rådighet gjennom skolen, tilsammen 62 databaser. Faculty of Health Studies in Namsos and Levanger Faculty of Society and Nature in Steinkjer Faculty of Business in Steinkjer Faculty of Teacher Education in Levanger Faculty of Traffic Teacher Education in Stjørdal, Tip: search for Universitetet i Nordland's faculties or academic divisions with the uniRank Search Engine, Universitetet i Nordland's Facebook page for social networking, Universitetet i Nordland's Twitter webpage for micro-blogging and news updates, Universitetet i Nordland's LinkedIn profile for business and academic networking, Universitetet i Nordland's Instagram or Flickr account for photos, Tip: search for Universitetet i Nordland's online or distance education courses with the uniRank Search Engine, Universitetet i Nordland's Wikipedia article. Innlegg om Universitetet i Nordland skrevet av atle.kristensen@nord.no, geirhaha og .tomhol Innlegg om Universitetet i Nordland skrevet av tomhol, atle.kristensen@nord.no og .geirhaha. Test av greenscreen-teknologi 11. september 2014. Fakultetet for samfunnsvitenskap (FSV) er et fakultet ved Universitetet i Nordland som har ansvaret for forskning, undervisning og formidling innenfor sine fagfelt. Tabellen nedenfor viser endringene i budsjettrammen fra 2013 til 2014, jf. Reis Nordland er samferdselsavdelingen i Nordland fylkeskommune. UNIVERSITETET I NORDLAND Om tilpasset opplæringen i skolen for elever i utsatte livssituasjoner. Søknaden sendt. 8/20 Il ST 306 L 40 Slp. Universitetet i Nordland er unik med sin beliggenhet, sine fagområder og ikke minst ved å være en liten norsk utdannelsesinstitusjon med internasjonal orientering. Pål Pedersen, rektor, Universitetet i Nordland. For oss som bor og jobber i Trøndelag er det viktig at et slikt vedtak følges opp med konkrete tiltak. Evnen til å studere en problemstilling sett fra flere faglige vinkler har rustet meg til tverrfaglig samarbeid og gjør, etter mitt syn, geografer til en ressurs i slike sammenhenger. Universitetets logo har et fargesprakende utseende som symboliserer variasjonen i Nordlands natur. Nord universitet ble opprettet 1. januar 2016 ved en sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag, og er Norges yngste universitet. Utvekslingsstudenter fra over 40 ulike land studerer ved UiN. Universitetet i Nordland (UiN) var et universitet i Norge som eksisterte fra 1. januar 2011 til 31. desember 2015. There are diffe rent admission requirements depending on which country you have your educational background from. Trøndelag og Nordland er nevnt som likeverdige områder universitetet skal satse på. For perioden 1. august 2007 til 31. juli 2011 hadde universitetet ansatt professor Pål A. Pedersen, tidligere dekan ved Handelshøgskolen i Bodø. 537 talking about this. Universitetet i Nordland (UiN), tidligere Høgskolen i Bodø, blev etableret den 1. januar 2011 efter en sammenlægning af flere mindre høgskoler. Nå og da, og stadig oftere, publiseres det artikler og blogginnlegg fra mennesker som har varierende meninger og kunnskaper om norsk skole. Universitetet i Nordland: Nedenfor finner du informasjon om Universitetet i Nordland, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). A b o u t | C o n t a c t   U s | A d v e r t i s e, © 2005-2020 uniRank ™We use third-party cookies to personalize content and improve your experience. Universitetet var et resultat av sammenslåinger av fire tidligere høgskoler.. Nordland distriktshøgskole ble etablert i Bodø i 1974. Universitetet i Nordland tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Other/Former Names: Høgskolen i Bodø (Bodø University College) Write a Review: Norway web rank: 40. Fristende å bestikke studenter med svak økonomi. Se mer » Fakultet for samfunnsvitenskap. See the uniRank degree levels and areas of study matrix below for further details. Av Universitetet i Nordland. Universitetet har i dag omkring 5.000 studerende. UiN/NU also provides several academic and non-academic facilities and services to students including a library, as well as administrative services. 4/2013 IS B N 978-82-7314-715-8 ISSN 1890-4998 Universitetet i Nordland har et tett samarbeid med Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesna. Uln. I forbindelse med Høgskolereformen, ble alle de fire høgskolene i Bodø fra 1. august 1994 slått sammen til én, og den nye skolen fikk navnet Høgskolen i Bodø (HIBO). La oss se på noen tall for å belyse disse spørsmålene. Nettsiden ventusmedia.no er kjernen i mediehuset, i tillegg kommer et månedlig magasin i papir. En blogg med tips, ideer, diskusjoner og informasjon om IKT og undervisning i høyere utdanning. Gjennom uka serveres det blant annet mat fra forskjellige deler av verden, og det legges vekt på de mulighetene man har til å studere utenlands. Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Er du en av dem? Det nye universitetets undervisning og forskning har sitt tyngdepunkt innenfor profesjonsfag, særlig helsefag og lærerutdanning. I 1985 fikk byen deretter landets andre sivilingeniørutdanning.I 1986 fusjonerte disse til Høgskolesenteret i Nordland med nye lokaler i Mørkved. Find out rankings and reviews of all Universities in Norway, Search for courses and scholarships with the uniRank World Universities Search Engine, Explore a list of all recognized Universities in Europe by country, Site last updated: Friday, 2 October 2020. Utdypende artikkel: Høgskolesenteret i Nordland. Fristende å bestikke studenter med svak økonomi. Nord universitet kan miste doktorgradsprogram - og i verste fall universitetsstatusen. Du kan også se Universitetet i Nordland på kartet eller snevre inn ditt søk om Universitetet i Nordland ved å klikke på et av de populære søkene i kolonnen til høyre. Universitetet i Nordland har en satsing på internasjonalisering gjennom et samarbeid mellom 90 høyere utdanningsinstitusjoner og nettverksorganisasjoner. Europe web rank: 1875. This institution also has branch campuses in the following locations: Mo i Rana, Stokmarknes. Mai 2011 Profesjonshøgskolen. Memberships and affiliations to organizations which do not imply any formal, extensive and/or legal process of accreditation or recognition are included in the specific Memberships and Affiliations section below. På Nord Universitet i Bodø inviterer de ansatte studentene hjem til seg på julemiddag. Campus Vesterålen tilbyr studier som økonomi, sykepleie, barnehagelærer og sosionom, og er praksisregionen for de grunnskolelærerstudentene som tar sin studie nettbasert. Universitetet i Nordland (UiN) var et universitet i Norge som eksisterte fra 1. januar 2011 til 31. desember 2015. Norges arktiske universitet har nemlig nektet en av sine studenter å bære en HV-uniform fordi det kan skremme noen av deres internasjonale studenter og ansatte. Biovitenskap - ta din utdanning ved Nord universitet: 120415: 25.12.2020 21:40:56: 25.12.2020 21:40:56: er viktig for menneskeheten, og de må tas vare på for kommende generasjoner Masterstudenter i biovitenskap vil tilegne seg kunnskap om levende organismer i marine og terrestriske : STS_ListItem_850: 0: https://www.nord.no: html: False: aspx Tip: search for Universitetet i Nordland's admission policy with the uniRank Search Engine. Nord universitet kan miste doktorgradsprogram - og i verste fall universitetsstatusen. Universitetet har i dag omkring 5.000 studerende. 12 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt Nord universitet Desse fagansvarlege har ansvar for 52 fagområde og 1 102 artiklar 213 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til Nord. Høgskolen i Bodø søkte om universitetsstatus den 8. september 2009. Universitetet i Nordland driver tre campuser i Nordland: Campus Bodø, Campus Helgeland i Rana kommune og Campus Vesterålen på Stokmarknes. Nord universitet har 1.300 ansatte og 11.000 studenter, fordelt på studiesteder i Nordland og Trøndelag. Campus Vesterålen tilbyr også en rekke videreutdanninger. Universitetet i Nordland. Universitetet i Nordland (UiN) var et universitet i Norge som eksisterte fra 1. Jeg jobber på sentralt nivå og må derfor forholde meg til fire fakulteter med stort faglig spenn, blant annet biologi, lærerutdanning, sykepleie, de tradisjonelle samfunnsfagene, bedriftøkonomi og ledelse. Vi er ansvarlig for busser, hurtigbåter og ferger, samt ruteopplysning for disse transporttilbudene. Universitet www.uin.no Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Important: the above section is intended to include only those reputable organizations (e.g. Ministries of Higher Education) that have the legal authority to officially accredit, charter, license or, more generally, recognize Universitetet i Nordland as a whole (Institutional Accreditation or Recognition) or its specific programs/courses (Programmatic Accreditation). Campus Bodø er hovedcampus ved UiN og tilbyr en rekke studier. UNIVERSITETET I NORDLAND Bacheloroppgave i språk SP199L Stevens's Journey Towards Dignity in Kazuo Ishiguro's The Remains of the Day Vl\'\'V'l. Universitetet har i dag omkring 5.000 studerende. Sølvi Solhaug og Britt Inger Wigen Oppgave nr. I nær framtid trenger UIN flere dyktige medarbeidere. Studentavisen Bodøstudenten og Studentkanalen slo da sine redaksjoner sammen og dannet et mediehus med én ansvarlig redaktør. Nordland distriktshøgskole ble etablert i Bodø i 1974. 4/2013 IS B N 978-82-7314-715-8 ISSN 1890-4998 Tip: search for Universitetet i Nordland's tuition fees with the uniRank Search Engine. 1 S (2013-2014) og Prop. The University of Nordland, (Abbreviation: UIN; Norwegian: Universitetet i Nordland) previously Bodø University College, was a public university located in Bodø, Norway.In January 2016, the university was merged with Nesna University College and Nord-Trøndelag University College, becoming Nord University. University of Nordland or Universitetet i Nordland (UiN) - public higher education institution in Norway. Fra 1.1.2016 fusjoneres Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland til et nytt universitet: Nord universitet. Det er en liten avdeling med kun 4 ansatte så kravet til selvstendig jobbing er høyt. Disse kunne tas i varierende lengder fra halvårsenheter til bachelorgrader, mastergrader og enkelte doktorgradstudier, samt en rekke kurs-, etter- og videreutdanninger. Universitetet er et af otte statslige universiteter i Norge og er et resultat af at tre høgskoler i Nordland blev slået sammen som en del af Høgskolereformen i 1994. 1400 takket nei til studieplass ved Nord universitet. Universitetet tilbød vel 80 fag- og profesjonsstudier innen fiskeri- og naturfag, samfunnsfag, handelsfag, sykepleie og lærerutdanning. Her kan studenter blant annet ta forkurset, og Høgskolen i Narvik leier lokaler ved UiN. The University of Iceland is a leading Icelandic university and an active participant in the international scientific and academic communities. Handelshøgskolen i Bodø (HHB) med ph.d.-studier i bedriftsøkonomi. I 1986 fusjonerte disse til Høgskolesenteret i Nordland med nye lokaler i Mørkved. Den 27. mars 2009 ble doktorgradsutdanningen i havbruk godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). 12 S (2013-2014), Prop. Read this story on the University of Oslo's website. Universitetet i Nordland (UiN) er Norges nyeste universitet og ble etablert 1. januar 2011. Test av greenscreen-teknologi 11. september 2014. Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 Oslo. Nødnummer. Universitetet var et resultat av sammenslåinger av fire tidligere høgskoler. None … 18:48. Universitetet I Nordland hadde ikring 5000 studentar og 430 tilsette, og var eitt av åtte statlege universitet i Noreg på denne tida, etter at tre høgskular i Nordland vart slått saman som ein del av Høgskolereformen i 1994. UiN var medlem av European University Association. Universitetet hadde filialer i Mo i Rana og Stokmarknes, samt undervisning i Steigen, Tysfjord, Sør-Helgeland og ved Vensmoen studiesenter. Universitetet var et resultat av sammenslåinger av fire tidligere høgskoler. Enkelte har det vært uaktuelt å søke i fordi de er relater til skoleundervisning, fiskeindustri ener økonomiutdannelser. Den endret navn til Universitetet i Nordland fra 1. januar 2011, og ble organisert i fire fakulteter:[6]. En blogg med tips, ideer, diskusjoner og informasjon om IKT og undervisning i høyere utdanning. 48 relasjoner. I 1986 ble Distriktshøgskolen i Bodø og Siviløkonomutdanningen i Bodø slått sammen til Høgskolesenteret i Nordland, med nye lokaler i bydelen Mørkved. Er du en av dem? Universitetet i Nordland (UiN), tidligere Høgskolen i Bodø, blev etableret den 1. januar 2011 efter en sammenlægning af flere mindre høgskoler.